Tysma|Lems is sinds 1953 een vertrouwd partner voor alle fiscale zaken (waaronder het opstellen van aangiften inkomstenbelasting) en voor advisering indien u als werknemer naar het buitenland wordt uitgezonden of vanuit het buitenland in Nederland komt te werken.

U bent eveneens bij ons aan het juiste adres als u meer fiscale informatie wenst over immigratie of emigratie, de 30%-regeling, uw sociale zekerheid en belastingplicht in Nederland bij grensoverschrijdende arbeid, etc.

Tegenwoordig staan wij diverse ondernemingen bij met vragen over het uitzenden van personeel naar het buitenland of het aantrekken van personeel vanuit het buitenland.

Translate this blog into another language!

Dutch English French German Spain Italian Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

donderdag 8 maart 2012

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

Mededeling van 26 oktober 2011, nr. DGB 2011/6623

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit verwezen naar deze publicatie.

De nieuwsberichten op deze site per e-mail ontvangen?

Wilt u ook de berichten op deze site per e-mail ontvangen? Typ uw e-mailadres in onderstaande balk in. Zodra u uw e-mailadres heeft ingevuld en op de 'Graag!'-button heeft geklikt, opent er een popup-menu (Feedburner). Deze is in de Engelse taal. Om spam te voorkomen dient u de tekst over te typen in de lege box en daarna te klikken op 'Complete Subscription Request'.

In uw mailbox ontvangt u nu een bevestigingsmail. Hierin is een link opgenomen. U moet op deze link klikken om definitief te bevestigen dat u de berichten van Tysma|Lems wenst te ontvangen! Ontvangt u geen e-mail van Feedburner? Check uw spamfolder!

Populaire berichten

Zoekt u iets op deze site?

x

In de offshore gewerkt? Of (als zeevarende) buiten Nederland gewerkt?

Voor wie?
Als u in de jaren 1989 t/m 1991 als ingezetene gewerkt heeft op het Nederlandse gedeelte van het continentale plat, bewaart u dan alle bescheiden die u nog over deze jaren heeft ontzettend goed! Ditzelfde geldt voor diegene die (als zeevarende) buiten Nederland werkzaamheden heeft verricht in de jaren 1989 t/m 1996. Of voor degene die als niet-ingezetene tot 1 januari 2012 gewerkt heeft op het Nederlandse gedeelte van het continentale plat.

Waarom?
Bij het vaststellen van de hoogte van uw AOW kunnen uw bescheiden het positieve verschil maken bij het berekenen van een eventuele korting op de hoogte van uw AOW. In sommige gevallen kan volledige korting voorkomen worden!

Wanneer van belang?
Zodra de hoogte van uw AOW (tussentijds) wordt vastgesteld kunnen deze documenten van pas komen.

Meer info via dit blog, de site www.tysmalems.nl en www.AOWclaim.nl.

Ook een interessant bericht voor deze nieuwspagina?

Heeft u ook een interessant bericht over belasting, zeevaart, offshore, etc.? Laat het gerust weten! Wellicht wordt uw bericht ook geplaatst. Uw bericht kunt u zenden aan info@tysmalems.nl o.v.v. 'Bericht voor nieuwspagina'.

Buiten Nederland gewoond en/of gewerkt? Check AOWclaim.nl! Of bel + 31 (0) 10 - 412 12 25 voor meer info.